SLR

Mesteparten av byggene ble skrudd sammen i en fei i løpet av januar og februar. Bare to ting ble stående igjen, en liten stubb med gangbane inn mot VLBI1, og SLR-bygget. Gangbanen ble stående igjen siden noen lumske geologiske forhold i berget hadde forsinket betongelementmonteringen. SLR-bygget måtte vi vente med siden den ene av Kartverkets potensielle leverandører av laser-utstyret stoppet oss.

Og ikke en hvilken som helst leverandør. Skikkelige rakettforskere. (navnet er tatt ut da KV ikke endelig har valgt leverandør enda) Da de så over tegningene og beregningene kom det noen kinkige spørsmål om hvor store dynamiske laster betongfundamentet som skulle stikke opp midt inni bygget var dimensjonert for. Men det hadde vi bare dimensjonert for statiske laster siden SLR-utstyret knapt var funnet opp da funksjonsbeskrivelsen ble skrevet. Man må være ydmyk og lytte når det er skikkelige rakettforskere som stiller kritiske spørsmål, så da var det tryggest å stoppe den videre montasjen til usikkerheten var avklart.

Konsulentene våre gjorde noen nye regnestykker og de skarpeste hodene ble etter hvert trygg på at betongfundamentet var sterkt nok. Så da vi kom tilbake etter påskeferie kunne vi rydde snø bort fra den siste stabelen med massivtreelementer og heise det på plass. Og selv om vi hadde friskt i minne hvor fort det er å bygge når elementene ligger klar, så ble vi godt fornøyd med oss selv når bygget var kommet på plass i løpet av et par dager.

Men vi har også erfart at det er arbeidet utenpå massivtreet som tar tid, så det er enda mye igjen før bygget er ferdig.

P1050252
Viggo skrur fast dekket i limtredragerne.
P1050255
Betongfundamentet stikker opp gjennom gulvet inni bygget. Fra terrenget går det fire meter ned til fast fjell.
P1050264
John skrur fast takelementene på SLR-bygget. I bakgrunnen er det østavind og store mengder drivis samler seg opp i fjæren utenfor Brandallaguna.
P1050279
Oppå taket til SLR-bygget skal det stå en dom som skal beskytte utstyret. Fundamentet til denne domen er en kasse i massivtre som går over hele bredden til bygget. Bildet er tatt fra observasjonsrommet i stasjonsbygget.
P1050317
John skrur fast taket på SLR-bygget med Ny-Ålesund i bakgrunnen.
P1050298_trim
Oversiktsbilde tatt fra lift over VLBI2. SLR-bygget er til venstre i bildet, stasjonsbygget til høyre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *