Pel, pæl eller påle – kjært barn mange navn

Det er en kjensgjerning at bygg på Svalbard enten må stå på peler eller klosser, alternativt må grunnen under bygget aktivt holdes nedkjølt for å holde på permafrosten. Tiner grunnen vil bygningene sige og bli skakke og skjeve. Skjevnheten er allerede ivaretatt i den moderne arkitekturen, – så peler må til!

P1010487
Kjell Rask og riggen borer peler til gravimeterbygg. Et kontrollpunktsfundament i forgrunnen.

Der resten av Svalbard har brukt trepeler og H-bjelker har vi slått oss på stålrørspeler. Eksklusiv importpel fra Finland, spesialbestilt for å bære byggene og gangbanene til det som skal bli verdens nordligste jordobservatorium. Plasseringen av pelene er møysommelig stukket ut og deretter boret ned av Nordnorsk Brønnboring som har stilt med rigg, mannskap og godt humør.

P1010472
Skråpeler, 11,3 grader.

Det er boret 125 peler på den lille tomten vår. De skal ha rett ansett på tundraen, i riktig vinkel; 0 eller 11.3 grader. I tillegg skal pelene avsluttes i rett høyde: 8.940 – 8.910 – 8.885 – 8.845 – 8.815 – 8.812 – 8.655 – 8.625 – 8.577 – 8.420 – 8.350 -8.024 – 7.420 – 7.390 – 7.460 – 6.600 – 5.800 – 5.300 eller 4.250 meter over havet. Nøyaktig! Høyden er den matematisk definerte elipsoidehøyden minus en høydekorreksjon til geoiden. Geoiden, som er en potensialflate i jordens tyngdefelt, varierer verden over og her er den målt til 34.96 m. Høyde over havet er egentlig ikke så vanskelig, helt til man begynner å tenke på det.. Og da er det ikke til å stikke under en stol at det er utfordrende med en byggeleder med doktorgrad og 30 års fartstid i Kartverket. Den mannen vet hva han snakker om.

P1010376
To kontrollører fra byggherren passer på mens pelene til et kontrollpunkt settes.

Når alle detaljene er på plass gnager ringkronen seg gjennom strandsedimenter, marin leire og morenemateriale før pelen når fast fjell, – Svalbards ”White cliffs of Dover”. Kalkstein altså. Tomten vår er på bare 100×200 meter, men avstanden ned til fjell varierer fra 3 til 12 meter, stor sett omvendt av hva grunnboringene har vist.

P1010448
Sveisen på borkronen forsterkes, så den ikke skal slite seg når leiren klabber seg fast.

Og det har vært travelt. Rask og riggen måtte gjøre seg ferdig med alle de 125 pelene på en liten måned så utstyret kunne bli med oktoberbåten ned igjen til fastlandet.

Kjell (Rask), Stefan og Audhild har revet seg i håret over forskjellige høyder, vinkler og plasseringer, men det ble bra til slutt. På millimeteren dødsbra. 1260 meter rørpel er nå forankret i Svalbards bergmasse og er kommet for å bli.

Evig og tro, -til Zeppelin faller.

www.nnbb.no

P1010370
Rigg i soloppgang.
P1010559
Sånn går nu dagan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *